13 kênh youtube triệu views tự học tiếng Anh hiệu quả

1. Khơi dậy đam mê học tiếng Anh
https://www.youtube.com/user/learnexmumbai

2. Học nghe
https://www.youtube.com/user/bbclearningenglish

3. Tự chọn giáo viên
https://www.youtube.com/user/engvidenglish

4. Luyện giọng – phát âm 
https://www.youtube.com/user/rachelsenglish?feature=watch

5. Luyện giao tiếp chuẩn bản ngữ
https://www.youtube.com/user/tienganhlangmaster

6. Học từ vựng chuyên ngành với animations sinh động
https://www.youtube.com/channel/UCsooa4yRKGN_zEE8iknghZA

7. Học từ vựng, idioms và phrasal verbs 
https://www.youtube.com/user/ESLbasics

8. Học với gia sư, video có slides và đồ họa sống động
https://www.youtube.com/user/JenniferESL?feature=watch

9. Video ngắn, theo chủ đề 
https://www.youtube.com/user/MinooAngloLink

10. Giải quyết nỗi lo Pronunciation 
https://www.youtube.com/user/PrivateEnglishPortal

11. Phát âm cơ bản giọng UK
https://www.youtube.com/user/bbclearningenglish

12. Phát âm giọng Mỹ
https://www.youtube.com/user/sozoexchange

13. Học tiếng Anh giao tiếp qua các tình huống thực 
https://www.youtube.com/user/SERLYMAR

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tổng hợp các phương pháp tìm niche Shopify

Kỹ thuật tìm kiếm sản phẩm siêu trend

10 trang web giúp bạn học mọi thứ từ con số 0